top of page

TRE PSYKOSOCIALE FORANDRINGSFASER

1. Afkobling fra historisk bevidsthed

2. Samfundets transformation

3. Genetablering – en ny verden

1. Afkobling fra historisk bevidsthed

Den første psykosociale fase består af de tre verdenshistoriske begivenheder:

 1. Demokratiet

 2. Atombomben over Hiroshima og Nagasaki

 3. Vietnamkrigen

Demokratiet

Det første princip for demokrati er, som Homer skriver i Odysseen, to fundamentale elementer: forsamlinger og love. I dag vælger vi politikere, der kan repræsentere os i et parlament. Kernen i de to elementer er frihed. For at frihed kan opstå skal subjektet have fri vilje. Den frie vilje tager form, når subjektet bliver socialiseret og udtrykker sin mening. Det skaber en ny situation: personen bliver objekt, og det fører automatisk til dialog.

Atombomben over Hiroshima og Nagasaki

Atombomben over Hiroshima 6. august 1945 blev beordret af USA’s præsident Harry S. Truman. Den anden atombombe faldt over Nagasaki 9. august 1945. I alt mistede omkring 200.000 mennesker livet – ikke soldater, men gamle, børn, kvinder og uskyldige mænd. Pga. den kollektive euforiske stemning efter krigen, tænkte man ikke på, at USA’s opførsel over for Japan var en inhuman handling. Måske opfattede man det som en naturlig hævn efter japanernes angreb på Pearl Harbor. Vi ved ikke, hvorfor amerikanerne kastede de to bomber.

Vi ved ikke, hvorfor amerikanerne kastede de to bomber, når Anden Verdenskrig sluttede tre måneder tidligere 5. maj 1945, da Hitler og hans nazi-regime tabte krigen. Japanerne havde overgivet sig efter USA’s invasion af øen Okinawa, som begyndte 18. marts 1945 og sluttede tre måneder senere 23. juni (japanerne har lært fra deres tab og alliance med nazi-tyskerne og de italienske fascister, især i Okinawa som i dag er én af verdens blå zoner).

En forklaring er, at Stalin var en trussel for verden efter Hitlers fald, og at der var et atomkapløb mellem Rusland og USA. Truman udnyttede chancen til at kaste bomben før Stalin. USA’s magtdemonstration var en sort plet i menneskehedens historie. Men vi ved ikke, hvordan verden ville have set ud, hvis Stalin havde kastet atombomben først. Måske ville en tredjedel af verdens befolkning i dag have det hvide snit og en anden tredje- eller femtedel ville være indsat i arbejdslejre. Den resterende del ville vifte med røde flag og klappe af Stalins efterfølger – en endnu mere brutal version af Putin.

Uanset hvad var atombomben en uetisk og uretfærdig handling og den første udemokratiske begivenhed og afkobling fra den historiske bevidsthed.

Vietnamkrigen

Fædrelandet er det første fundamentale princip for demokratiet. Borgerne beskytter deres fædreland, når fjenden angriber. USA’s invasion i Vietnam var imod dette princip og førte til, at en million amerikanere blev militærnægtere eller gik under jorden. Almindeligvis bliver militærnægtere straffet af staten, og krigsveteranerne bliver hyldet som helte. Men i denne nye situation blev de to positioner vendt om.

 1. De hjemvendte helte-soldater (veteraner) blev ikke behandlet moralsk og etisk retfærdigt, som helte. Veteranerne blev udslettet fra offentligheden og installeret i psykiatriske hospitaler eller fængsler. Målet var at slette alle krigens symboler fra den fælles hukommelse, så landet kunne opbygge en ny falsk realitet. USA besluttede at skjule sit nederlag mod Viet Cong og opbyggede en forfalsket version. På den måde ville verden glemme den historiske sandhed inden for to-tre generationer.

 2. Og 20 år efter krigens afslutning belønnede USA militærnægteren Bill Clinton ved at vælge ham som præsident. Dette var en de facto accept af, at krigen var forkert, men uden at give en undskyldning.

Disse to begivenheder – atombomben over Hiroshima og Nagasaki samt Vietnamkrigen – markerer en ny forvrængning af demokratiet og afkoblingen fra vores historiske bevidsthed, som giver plads til en ny fase: samfundets transformation.

2. Samfundets transformation

Den anden psykosociale fase består af tre elementer:

 1. Feminisme

 2. Kemikalier og plastik

 3. Computeren

Feminismen

Feminismens evolution gør kvinder stærke, uafhængige, ligeværdige og fri af mænd. Men desværre har kapitalismen udnyttet frigørelsen fra mænd til at give kvinder én begrænset retning: arbejdsmarkedet.

Det er en stor løgn. Kvinder var på arbejdsmarkedet allerede inden den historiske periode. Hun har haft tre forskellige arbejdsområder:

 1. Passe på og opdrage børn  

 2. Tage sig af økonomien i hjemmet (husholdning)  

 3. Dyrke jorden (grønsager og dyr) omkring hjemmet

Det kan mænd ikke forstå, for de tror det er naturligt for kvinden at have tre evner: 1. mor (børn/hjem), 2. kæreste (manden) og 3. jord/madlavning. Manden har kun haft én evne: at klare et job. Lad f.eks. en mand med et job være hjemme og passe børn. Hvordan ser der ud, når kvinden kommer hjem efter en uge? Total kaos og katastrofe. Der er ikke styr på noget. Nu forstår manden, at det er et fuldtidsjob at passe på et hjem.

Tidligere levede kvinder med en konstant angst for at blive forladt af deres mand. Denne form for angst kalder vi livsangst, fordi det er en kreativ angst – ikke klinisk angst, som er et symptom. Livsangst udvikler kvinden, fordi hun skal passe på sit territorium: sin mand, sine børn og sit hjem.

Kemikalier

Kemikalier findes overalt, ikke kun i medicin, men i alt fra flyvemaskiner til biler og køleskabe. Over hele verden eksisterer der ikke længere produkter uden kemikalier. Resultatet er, at Moder Jord er ødelagt. Parallelt er også atmosfæren ødelagt. Jorden er overbefolket, og vi bruger flere biler og flyver oftere. Det er gift for atmosfæren, og al denne forurening har ødelagt Jordens naturlige beskyttelse og opbygget et stort hul i ozonlaget. Resultatet er en eksplosion af hudkræft i hele verden gennem de sidste 30 år. Ozonlaget filtrerer strålingen fra solen som en del af alle levende organismers fotosyntese og metabolisme. Vi siger at Moder Jord er ødelagt, men det er kun den halve sandhed. Den anden del af sandheden er at solen, vores fader som Platon sagde, også er ødelagt.

3. Genetablering – en ny verden

Den tredje psykosociale fase består af to hovedkategorier:

 1. Spiseforstyrrelser

 2. Afhængighed

bottom of page