top of page

SPISEFORSTYRRELSER OG AFHÆNGIGHED

I 2000 opstod de to kategorier spiseforstyrrelser og afhængighed i embryonisk form. Alle tidligere psykologiske symptomer undergik en metamorfose og opbyggede en ny realitet: det metamoderne samfunds syntese, som vi kalder metroktoni (syntese af to græske ord, μητέρα (moder) og κτόνος (at slå ihjel). Altså betyder ordet direkte oversat at slå sin egen mor ihjel, men vi bruger ordet metaforisk: at slå Moder Jord ihjel). Denne tilstand havde den tyske filosof Karl Jaspers allerede profeteret i 1960’erne, og i 2000 var den en utvetydig realitet.

 

De to symptomer – spiseforstyrrelser og afhængighed – udgør en overordnet kategori, som er fundamentet for alle underkategorier og påvirker alle andre symptomer, som antager en ny form.

 

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er ikke et helt nyt symptom. Det har eksisteret gennem tusind år, men kun i én kategori: bulimi (ordet kommer fra den græske gud Bulimos). Spiseforstyrrelser opstår efter 2000 i forskellige kategorier.

De nye kategorier af spiseforstyrrelser er:

 1.  Anoreksi

 2.  Opkastning-anoreksi (bulimisk anoreksi)

 3.  Mega-oreksi

 4.  Ortoreksi

 

Afhængighed

Det materielle bliver hovedelementet i menneskets identitet efter 1980. Gennem ejendom og forbrug – hus, sommerhus, bil – får det sin personlighed. I modsætning til fortiden, hvor jobbet skabte menneskets ego og plads i samfundet. Efter 2000 er det materielle blevet en belastning og et fængsel, fordi mennesker ikke kan nyde det, de har. Det er modsat: de begynder at blive bange og prøver at skjule det, de har. Resultatet er at de bliver ensomme og indelukkede, og fra deres indelukkede tilværelse prøver de at kommunikere gennem computeren.

 

Også afhængighed er et ældgammelt fænomen, men kun i form af substanser: alkohol, hash, psykedelika eller stoffer. Efter 1980 ser vi afhængighed af fire kategorier: substanser, skærm, job, omgangskreds.

Substanser og kombinationer:

 1. Alkohol-hash eller alkohol-hash-kokain Alkohol-kokain

 2. Svampe-hash

 3. Svampe-alkohol

 4. Hash-kokain 

 5. Heroin-kokain  

 6. Heroin-kokain-speed, -hash eller -alkohol

 

Skærmafhængighed:  

 1. Computer

 2. Telefon  

 3. Fjernsyn  

 4. Porno-afhængighed

 5. Tinder-afhængighed

Job-afhængighed:

Mennesker har ikke plads til at fordele døgnets timer i tre lige store dele: 8 timers søvn, 8 timers privatliv og 8 timers job. Jobbet overtager det hele og stresser dem på bekostning af søvn og privatliv. Internationalt kalder vi fænomenet workaholic – job-alkoholisme.

 

Omgangskreds:

De to fundamentale principper venner og familie eksisterer ikke mere. Hierarki er et fundamentalt trin for menneskers udvikling – især for mænd. Helt fra børnehaven er det udgangspunktet for at få venner. Gennem venskaber danner mennesket sit ego, som er fundamentet for at deltage i samfundet og få et job og stifte familie. Mennesket følger ikke mere den principielle udvikling: barn, teenager, mand/kvinde, far/mor, bedsteforælder.

 

De to centrale kategorier spiseforstyrrelser og afhængigheder forandrer samfundets syntese i forskellige former:

 • Melankoli bliver til tilskuer og skærmafhængighed.  

 • Kernefamilie bliver til åbne forhold. 

 • Venner bliver til omgangskreds. 

 • Ensomhed bliver til FOMO.  

 • Fædreland, samfund og demokrati bliver til globalisering.

 • Medier og politikere opbygger en ny moral og etik – normer.

 

Alt dette er nærmere beskrevet i min kommende bog Spiseforstyrrelser og afhængighed, der udkommer til jul 2024.

bottom of page