top of page

UDDANNELSE

For at være studerende i skolen er det ikke nødvendigt at have en universitetsuddannelse – nogle gange heller ikke en studentereksamen.

Blot hvis man tænker simpelt, kortfattet og effektivt er man velkommen til at begynde på uddannelsen.

Uddannelsen har tre fokusområder:

  1. at den studerende bliver terapeut

  2. at hjælpe den studerende med at udvikle sit job

  3. at den studerende bruger uddannelsen til sin personlige udvikling


Det faglige indhold fokuserer især på fem græske filosoffer – Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles og Epikur – fordi psykologien ikke har sin egen metode, men er baseret på disse filosoffers metoder.

De leder alle efter den indre sandhed. Det er målet på uddannelsens første modul.

På andet modul lærer den studerende at analysere klientens indre mekanisme og gennem Sisifos-metoden at befrie klienten fra sit symptom/problem.

Tredje modul handler om det metamoderne samfunds psykosociale forandringer, og hvordan de påvirker mennesket.


Uddannelsen består af i alt tre moduler à 10 måneders varighed og varer tre år. Inden uddannelsesforløbet gennemgår den fremtidige studerende en forberedende analyse hos metodens grundlægger Panagiotis Charbis på 3-5 mdr.


Mennesket har uden tvivl udviklet og forandret sig videnskabeligt, anatomisk og kulturelt siden Perikles’ gyldne periode i Athen for 2500 år siden. 

Men hvad med filosofisk, eksistentielt og psykologisk?

For at være korrekt: ikke blot siden Perikles, men helt tilbage fra Homers arketyper, som han beskriver i de to eposser Iliaden og Odysseen skrevet omkring 800-600 f.Kr.

Ifølge Sisifos-metoden har alle disse principper eksisteret uforandret helt tilbage fra Homers periode indtil det moderne samfund.

Hvorfor?1. modul: Filosofi

Sisifos-metoden er unik i hele verden og opstår på baggrund af psykoanalyse og psykosyntese.

De to elementer er fundamentet for dialog.

Dialog er ikke en samtale mellem to mennesker, som informerer hinanden, men et forsøg på at finde en fælles sandhed gennem modsatrettede meninger – og at undgå konflikt og krig.

Psykoanalyse kommer fra Aristoteles og ikke Freud, som alle tror. Forskellen er at Freud baserer den på hypotese modsat Aristoteles, som baserer den på logik. Og fordi Freud ikke laver dialog med sine klienter, er hans praktiske tilgang baseret på den sokratiske metode ekmeftiki – at fiske efter klientens indre sandhed.

Aristoteles’ metode handler om at finde den hemmelige indre årsag – aetia – og herfra forstår vi den indre mekanisme til menneskets tanker og adfærd – aetiato. Dette kalder vi syntesen.


Den østrigsk-tyske psykiater og professor i filosofi Karl Jaspers var den første, der greb psykologien an med filosofi.

Tyve år efter – i 1980 – opbyggede Panagiotis Charbis Sisifos-metoden ad samme vej.

I slutningen af 1990’erne opstod en bevægelse blandt psykologer i USA, der ligeledes håndterede psykiske problemer med filosofiens synspunkter.


Alle tror at historiens store psykologiske strømninger – f.eks. Freud, Jung, kognitiv terapi, psykodynamik, adfærdsterapi osv. – har udviklet deres egen metode. Men de er alle baseret på den græske filosofi. Udover Aristoteles og Freud, som vi allerede har nævnt, f.eks:

  1. Jung bruger Pythagoras’ arketyper.

  2. Kognitiv terapi bruger én af Aristoteles’ tre metoder.

  3. Adfærdsterapi bruger en kombination af Pythagoras og Aristoteles.

  4. Mange privatpraktiserende psykologer bruger Epikurs metode, som er faderen til kaosteori og baserer sig på detaljen.

F.eks. er 1 + 1 ikke altid = 2:

1 + 1 = 2

1 + 1 = 1

1 + 1 = 0


Udover psykologi har vi set en dyb forbindelse mellem græsk filosofi og religion.

Det er et mysterium – som først Karl Jaspers nævnte – hvordan forskellige områder i verden oplevede den samme eksplosion både politisk, filosofisk og religiøst i den aksiale periode 800-200 f.Kr. uden at have nogen forbindelse med hinanden. 

F.eks. sagde Buddha og Pythagoras det samme.

Jesus lånte mange af sine tanker fra Pythagoras, Platon og Aristoteles.

Udover religion påvirkede filosofien også samfundet politisk og socialt.

Demokratiet – det mest velfungerende og verdensomspændende politiske system – kommer fra Grækenland, men udelukkende Athen, ikke resten af landet. F.eks. havde Sparta og Mykenes et andet politisk system. Det samme gjaldt den græske by Thiva, Makedonien, Kreta osv.

Et velfungerende demokrati har brug for tre elementer ifølge Aristoteles: højre, centrum og venstre.

Mange veluddannede socialister bruger Epikurs metode i politik, f.eks. Francois Mitterand. Også den italienske diplomat Machiavelli, som skrev Fyrsten i 1532, har lånt mange principper fra Aristoteles.

Platons delingsmetode, hvor han skelner mellem virkelighed og sandhed, bruges i dag af advokater og politi for at finde sandheden: ‘good cop / bad cop’.


Har vi stadig brug for alle disse begreber i dag – og hvorfor?

Og i hvilken forbindelse: politisk, religiøst, filosofisk, psykologisk, socialt og i hverdagen?

Er der nogen, der har forklaret kærligheden bedre end den græske filosof Pythagoras for over 2500 år siden? Har zenbuddhismen, Nietzsche og Erich Fromm lagt noget nyt til hans tanker?

Hvad er den ubevidste verden, som Freud taler om? Er der nogen, der har forklaret den bedre end Aristoteles?


2. modul: Psykoterapi

Sisifos-metoden består af strategi og taktik.

1. fase: Principper

1. Terapeut informerer om princippers funktion

2. Terapeut forandrer klientens negative selvforståelse til en positiv oplevelse

3. Klient opdager sin indre kriger

2. fase: Løsrive sig fra masse-ego

4. Klient begynder at forstå og mærke selvtillid

5. Terapeut hjælper klient med at sætte instinkt, følelse og logik i samme retning

6. Klient udtrykker sin egen personlige mening (fra tilskuer til deltagende)

3. fase: Katharsis

7. Klient forstår at han var i konstant flugt/fantasi gennem afhængighed/spiseforstyrrelser

8. Terapeut hjælper klient med at mærke og udtrykke sit spirende ego (teenage-ego 14-16 år)

4. fase: Vågne op

9. Klient har entusiasme til at forandre verden, selvom det er urealistisk (en teenager i en voksenkrop)

10. Gennem sin personlige krig udvikler han fri vilje og lever i en tilstand af balancePå andet modul lærer den studerende at lave terapi.

Terapi er ikke blot at finde årsagen bag problematikken samt at klienten forstår sin indre mekanisme, som Freud naivt troede.

Terapi er at åbne klientens horisont med nye begreber og idéer og at befrie ham/hende for skyldfølelse og fejlfobi. 

Processen er ikke kun dialog, men også kostterapi, gå-terapi, male-terapi og musik-terapi.


Kostterapi:

Du bliver hvad du spiser. Når du forandrer din krop, forandrer du også din psyke. Ikke kun spiseforstyrrelser, men alle former for afhængighed misbruger deres krop.

Samfundet presser og stresser mennesker fra alle sider, og resultatet er at der hverken er tid til at spise og sove. Derfor spiser de hurtigt og sanseløst (fastfood).

Vi bruger den samme makrobiotiske kost, som benyttes af munkene i de hellige bjerge omkring Thessaloniki, og som stammer helt tilbage fra det gamle Grækenland. Amerikanerne opdagede i 2004 at munkene lever længere og sundere end mennesker i resten af verden og ikke rammes af kræft og hjerteanfald.

Panagiotis Charbis (Sisifos) har selv levet på denne måde de sidste halvtreds år.


Gå-terapi (ikke jogging):

Efter én kilometer begynder mennesket at lægge mærke til sine omgivelser og mærke sanserne i kroppen.

Her mener vi ikke kun i naturen – også i byen. Når man går i stedet for at cykle eller tage bilen, bliver følelser i kroppen vækket af små detaljer på bygninger og gader. 

Hvis du f.eks. tager metroen fra DR-Byen til Amager Fælled, passerer hestene og køerne passivt forbi på markerne, som om det er en fjern film. Men når du går mærker du, at du er en del af naturen, og det forandrer din psyke.


Male-terapi:

Solskin, regnvejr og gråvejr fremkalder forskellige følelser i mennesket. Når du har et symptom, bruger du bestemte farver: et menneske med depression bliver tiltrukket af farverne sort og lilla, en narkoman eller hashmisbruger af sort, et menneske med angst af orange osv.

I terapien erstatter vi de forskellige farver med naturens farver og omgiver klienten med f.eks. grøn, blå, rød, lysegrøn, lysebrun osv.

Sisifos’ metode benytter en kombination af to farver, modsat andre former for farveterapi som kun bruger én.

Der eksisterer tre primærfarver – blå, gul og rød – som er fundamentet i menneskets udviklingsproces de første 21 år. De første syv år af et menneskes liv er domineret af hvid og blå – og videre:


0-7 år: hvid og blå

Hvid: far, sæd, lys Blå: mor, havet


7-14 år: grøn og gul

Grøn: naturen Gul: nysgerrighed


14-21 år: rød og sort

Rød: kærlighed, revolution Sort: tab

Pubertetsperioden


Der er også farvekombinationer for andre livsfaser, som den studerende vil lære i skolen.


Musik-terapi:

Gennem 10 år studerede en gruppe amerikanske forskere musikkens indflydelse på mennesker og konkluderede i 1980, hvordan vi påvirkes af forskellige former for musik. F.eks. bliver alle mennesker – uanset alder, køn, symptom osv. – berørt at et bestemt musikstykke af Mozart.


3. modul: 

Hvis historien bevæger sig i cykler, vender den tilbage som en farce.

Den metamoderne samfundsstruktur i dag er en hidtil utænkelig begivenhed i menneskets historie.

Den nye dynamik påvirker børnene, som mangler rollemodeller. Drengene bliver skærmafhængige allerede fra 3-års alderen. De bliver tilskuere og lukker sig inde i små grupper på én eller to personer og kommunikerer med hinanden gennem computerspil. Det forandrer deres mentalitet. De bliver feminine og finder sammen som hjerteveninder i stedet for at kæmpe for at få deres plads i hierarkiet.

Pigerne fortsætter med at lege med dukker, som i et klassisk moderne samfund, men i dag uden en prins. De finder sammen i små grupper i stedet for at have hjerteveninder. Den pige, der inviterer, bestemmer, og derfor bestemmer de alle sammen over hinanden på skift, og de bliver maskuline.

Alle disse forandringer er psykologiens død.

I klassisk psykologi eksisterede kun ét symptom ad gangen: alkohol, hash, melankoli, narkomani, angst, martyr, perfektionisme, narcissisme osv. Den eneste spiseforstyrrelse var bulimi.

Forældrene har forandret deres roller, og det betyder at de unge udvikler en kombination af to symptomer:

Alkohol-hash, hash-kokain, kokain-heroin

For spiseforstyrrelser gælder det:

Opkastning-anoreksi, megareksi, ortoreksi

Andre symptomer er f.eks. melankoli-narcissisme, melankoli-perfektionisme, hash-melankoli osv.

Nye symptomer er skærmafhængighed og ADHD. 

Alle disse nye symptomer analyser vi på uddannelsen og lærer at give effektiv terapi.


Sisifos-uddannelsen fokuserer ikke kun på filosofi, men også politik, sociologi, antropologi, historie, retorik og psykologi.

Vi havde aldrig kunnet forestille os en global reaktion, som vi har set i forbindelse med corona, uafhængig af forskellige nationers politiske systemer. Kan verden udvise en tilsvarende global reaktion, når det gælder krig eller klima?


Alle samfundets nye forandringer gør at mennesket lever i en tilstand af konstant forvirring, ensomhed og uden mål og håb for fremtiden.

Dette kalder vi total depression.

Tredje modul fokuserer på, hvordan den studerende ikke blot finder en indre sandhed, men også en indre styrke og selvtillid til at kunne klare samfundets udfordringer.


Studietur:

Under uddannelsesforløbet kommer de studerende på en studietur til den smukke kystby Parga i det nordvestlige Grækenland. Byen er et udtryk for et traditionelt og autentisk samfund, der ikke er ødelagt af turistindustrien. Formålet med rejsen er, at de studerende oplever og mærker at være en del af samfundet.

Kursusdetaljer:

Opstart af hold: to gange om året (februar og september). 

​De forskellige årgange forløber samtidigt.

Vi holder ferie i julen, påsken og i juli måned.

Pris: 5500 kr. pr. måned (10 måneder om året) inkl. vegetarisk aftensmad .

Det er også muligt at følge undervisningen online.


For mere information og tilmelding:

​​​Kontakt Panos på +45 31 90 41 49  eller Marianne på +45 22 62 15 98

Skole: About Me
bottom of page